Body Stress Release

bevrijdt van spanning: ontwikkel je gezondheid

Robert Molenaar

Body Stress

Body stress (lichaamstress = opgeslagen spierspanning) ontstaat, wanneer het lichaam er niet in slaagt overbelasting door stress, van welke aard dan ook, te verwerken, bijvoorbeeld door een val, een operatie, whiplash, spanning, langdurig foutieve (werk)houding, langdurige emotionele spanningen, zorgen, angsten of bijvoorbeeld chemische stress, zoals de inademing van ammonia of verflucht.