Body Stress Release

bevrijdt van spanning: ontwikkel je gezondheid

Robert Molenaar

Release afspraak

Vinden plaats na telefonische afspraak. Er worden 3 behandelings afspraken gemaakt voor: dag 1, 4 en dag 11, waardoor het proces in gang wordt gezet.

De sequentie van 1e, 4e en 11e dag heeft bewezen het meest effectief te zijn. Het 1e consult duurt ca. driekwartier, de vervolg afspraken duren een 1/2 uur, terwijl de behandeling zelf 15 tot 20 minuten in beslag neemt.

Tijdens de behandeling blijft u geheel gekleed, op dikke jasjes, colbert, brede broekriem en das na. Ook kunt u de schoenen aanhouden.